Arvot

Minä

kokonaisena käyttöön

o YMCA Pirkkala on osa kansainvälistä

YMCA-liikettä, jonka keskeinen arvo on

yksilön henkisen, hengellisen ja fyysisen

kasvun tukeminen (ns. kolmioperiaate).

o Toimintamme on ihmisen yksilöllisyyttä

kunnioittavaa, helposti saavutettavaa,

monipuolista ja kehittävää.

o Autamme kehittymään itselle tärkeissä

asioissa. Luomme polkuja kohti tavoitteita ja

unelmia. Levosta käsin.

Me - 

yhdessä olemme enemmän

o Kristillisyys näkyy toiminnassamme

erityisesti lähimmäisyytenä toinen toistemme

kohtaamisissa.

o Tarjoamme yhteisön, johon kuulua.

Vaalimme hyvää ryhmä ja joukkuehenkeä!

o Olemme osaamisalueemme luotettava ja

arvostettu yhteistyökumppani.

Metsä - 

olen kotona!

o Metsä on suomalaisen            arkkityyppi. Koti

minulle ja meille.

o Arvostamme luonnon

hyvinvointivaikutuksia ja halumme on jakaa

hyvää eteenpäin.

o Tarjoamme osaavan ja turvallisen polun

luonnon salaisuuksiin.

YMCA Suomi ARVOT

Avoimuus - Toimintamme on avointa kaikille, erityisesti lapsille, nuorille ja nuorille aikuisille. Monipuolisessa toiminnassamme korostuu kasvatuksellinen lähtökohta. Kaikilla tulee olla tilaa toimia persoonansa mukaan ja yksilöllisyytensä säilyttäen. Edistämme lasten ja nuorten yhdenvertaisuutta, kansalaistaitoja, kuulemista sekä harrastustoimintaan osallistumista.

Yhteisöllisyys - Toimintamme perustana on osallisuus, yhdessä tekeminen ja yhteisön hyvinvoinnin lisääminen.

Luotettavuus - Toimintamme on läpinäkyvää, hyvien tapojen mukaista ja luotettavaa.

Turvallisuus - Toimintamme tarkoituksena on luoda turvallinen ympäristö, jossa voi viettää aikaa ja harrastaa.

Kansainvälisyys - Haluamme antaa toiminnassa mukana oleville henkilöille ja jäsenyhdistyksille mahdollisuuksia verkostoitumiseen sekä osallistua kansainvälisiin tapahtumiin ja koulutuksiin.

Kristillisyys - Ihminen on ainutkertainen ja arvokas. Kristilliset arvot näkyvät käytännön toiminnassa erilaisuuden hyväksymisenä ja työskentelyssä yhdenvertaisuuden vahvistamiseksi.